Gleerups lärportal

Vi på grundsärskolan Sjöbo har fått möjlighet att under 2017 vara pilotskola för att få testa Gleerups lärportal i förhållande till vår elevgrupps behov. Pedagogerna har under våren arbetat olika mycket. Vi vill dela med oss av våra tankar gällande upplevelserna av Gleerups, både styrkor och svagheter.
Vi upplever att portalen är väldigt smart uppbyggd med de olika böckerna och att vi kan dela ut vilka vi vill till eleverna. Vi tycker det är bra att inte eleverna kan se allt som portalen erbjuder, eftersom det ger för mycket intryck. Att få tillgång till filmerna och bilderna har varit en vinst ämnen som NO och SO, dvs att hitta bra informativa filmer och bilder. Att kunna ta del av sagobilder och resonera och reflektera kring dem har varit positivt för eleverna i de yngre åldrarna, framförallt inom inriktning träningsskola.
De svagheter vi sett med gleerups är att böckerna är väldigt långa och detta upplever elever som jobbigt. En elev stängde direkt ner materialet när hen såg alla sidor i boken, samma problematik i förhållande till en fysisk bok. Vi var medvetna om att det digitala läromedlet inte var utformat till vår skolform och det märktes snabbt. Illustrationerna som finns till de lägre åldrarna blir för barnsliga för våra elever på högstadiet. Vi kan inte ta materialet rakt av, utan måste anpassa det utifrån våra elever.
Sammanfattningsvis finns det många finesser så som uppläsning, förstoring, laserpekare som kan vara användbara till många av våra elever. Det som hade varit önskvärt är t.ex. om en elev arbetar med en mattesida och rättar den, så ska det framgå vilket tal som är felaktigt. Det har tagit eleven lång tid att prestera sex tal och bör få en snabb återkoppling. Vi kan se gleerups lärportal som ett komplement till övriga undervisning på enheten. Det ligger i pedagogernas händer hur lärportalen kan användas och utvecklas.
Mvh Sandra Andersson Rektor, Micke Johansson IT-pedagog.

Vattenexperiment

Eleverna har fortsatt temat energikällor och gjort olika ”kvarnhjul” av äpplen. Vi provade sedan hjulen i bäcken. Det var inte så lätt! Hjulen med ”paddlar” av pappkartong snurrade bäst. Eleverna har sedan fått skriva och resonerat kring bilderna från experimenten.

vattenexpriment 1

Mackans dag 

Marcus har bjudit på glass på alla och det firades utomhus med musik, sol och glädje från alla våra elever. Underbar fredag . 

Vi önskar alla föräldrar och elever en trevlig helg Mvh Grundsärskolans personal 👍👍
GRATTIS PÅ 13 årsdagen Mackan ✌️☀️💪🇸🇪🇸🇪🎈

Historia i vår närhet!

Studiebesök på Övedskloster och Övedsklosters kyrka där Carina berättade gamla historier om bland annat Lewenhaup och Buddenbrock.
Vi besökte även platsen där slaget vid Borst (strax norr om Övedskloster) 1644 utspelade sig. Där man än idag kan se skyttevärnsgroparna.

unnamed

5 kamp 

tisdags hade elevrådet anordnat en 5 kamp för sina kompisar och lärare. Det spottades grodor, kastades vattenballonger, sprang stafetter och avslutades med en glassbomb. Detta var elevrådsrepresentanterna som ville göra något roligt för sina klasskompisar. En härlig förmiddag 👍👍☀️☀️ 

Välkommen att följa våra skoldagar på grundsärskolan #iSjöbo